Eseménynaptár

h k sze cs p szo v
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Dokumentumtár

 

A Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Kft. Alapító Okirata

 

Letöltés...

 

A Babits Mihály Kulturális Központ Szervezeti és Működési Szabályzata

A Babits Mihály Kulturális Központ (a továbbiakban Intézmény) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban SZMSZ) olyan alapdokumentum, amely leírja, szabályozza az Intézményre, működési területére, fenntartójára, felügyeletére vonatkozó adatokat. Meghatározza az Intézmény működésének céljait, szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, külső kapcsolatait.

Letöltés...

Utolsó frissítés: 2020.11.16.

 

A Babits Mihály Kulturális Központ Házirendje

A Babits Mihály Kulturális Központ (továbbiakban: Intézmény) a helyi közösségeket szolgálja, ezért a Házirend betartása és betartatása az Intézmény munkavállalóinak, látogatóinak és bérlőinek közös érdeke.

Az Intézmény a fenti cél biztosítása érdekében fenntartja a jogot, hogy a Házirendet be nem tartó egyénektől és csoportoktól az Intézmény használatának, látogatásának lehetőségét megvonja.

A Házirend hatálya kiterjed az Intézmény alkalmazottaira, az Intézményt használó közösségekre, szervezetekre, vállalkozásokra, az Intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre.

Letöltés...

A Babits Mihály Kulturális Központ szervezeti ábrája

 

Letöltés...

Teremhasználati szabályzat

A Babits Mihály Kulturális Központ, összhangban az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 31/2004 (XII.1.) sz. rendelettel, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterének és jegyzőjének 6/2013. (IV.12) együttes utasításával a következők alapján rendezi az intézmény helyiségei bérbeadásának rendjét.

Frissítés alatt

 

Tűzvédelmi szabályzat

 

Letöltés...

Letöltés...

Letöltés...

 

Gazdálkodási adatok

A Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nkft. egyszerűsített éves beszámolója 2018 és kiegészítő melléklete

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Kft. Határozat

Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Kft. 2017 évi Egyszerűsített Éves Beszámoló

Kiegészítő melléklet a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Kft. 2017. évi éves beszámolójához

 

A Babits Mihály Kulturális Központ beszámolói és munkatervei

A Babits Mihály Kulturális Központ munkaterve 2017

A Babits Mihály Kulturális Központ beszámolója 2016

A Babits Mihály Kulturális Központ munkaterve 2016

A Babits Mihály Kulturális Központ munkaterve 2015 és beszámolója 2015

A Babits Mihály Kulturális Központ költségvetése 2015

A Babits Mihály Kulturális Központ beszámolója 2014

A Babits Mihály Kulturális Központ pénzügyi beszámolója 2014

A Babits Mihály Kulturális Központ beszámolója 2012 és munkaterve 2013

A Babits Mihály Kulturális Központ beszámolója 2011 és munkaterve 2012

A Babits Mihály Kulturális Központ beszámolója 2010 és munkaterve 2011

 

Közművelődési rendelet

ASzekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont 4. alpont 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Humán Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el...

Letöltés...

 

A Babits Mihály Kulturális Központ intézményi folyamatszabályozása

 

Letöltés...

 

Kiemelkedő Művészeti Együttesek listája 2014

 

Letöltés...

 

 

 

 

up